Rifresko & Highlight

08.01.2019
Rifresko & Highlight Pas njoftimeve të shumta që postohen në faqen tonë cdo ditë, njoftimet e postuara disa orë më parë do të zhdukeshin shpejt nga faqja e parë pasi ato lëvizin poshtë listës. Përdoruesit të cilët dëshirojnë të gjenerojnë më shumë shikueshmëri në njoftimet e tyre, tani do të jenë në gjendje të Rifreskojne njoftimet e tyre në faqen e parë, ku ata kanë më shumë gjasa të shihen nga blerësit e mundshëm. Shitësit gjithashtu do të jenë në gjendje të Highlight  (nxjerrin në pah - theksojnë) njoftimet e tyre në mënyrë që t’i bëjnë ato më të dukshme dhe tërheqëse nga shumë reklama të tjera të ngjashme.Si funksionon
Me këto dy mënyra të reja reklamimi, përdoruesit do të shohin dy opsione të reja pranë njoftimeve të tyre: Rifresko dhe Highlight. Lidhjet lundrojnë në faqe të veçanta ku përdoruesit mund të zgjedhin paketa Rifresko dhe Highlight. Procedura për Rifresko dhe Highlight është mjaft e thjeshtë: një përdorues përzgjedh një paketë ose shkon direkt te arka, nëse vetëm një paketë është në dispozicion, bën pagesën nëpërmjet portave të disponueshme të pagesave dhe njoftimi i tij bëhet Rifreskohet ose Highlight. Përdoruesi mundet njëkohësisht të Rifreskoje dhe Highlight një njoftim të veçantë.

Këto opsione punojnë së bashku me kreditët, Pay-As-You-Go. Kjo do të thotë, pasi të blini një paketë krediti, përdoruesi do të jetë në gjendje të përdorë bilancin për të Rifreskuar dhe Highlight njoftimet e tij. Kreditët e disponueshme do të shtohen automatikisht në paketat Rifresko dhe Highlight që shërbejnë si një alternativë e shpejtë dhe brënda webit për pagesa reklamash.

Nga Profili i Tij, përdoruesi do të jetë në gjendje të kontrollojë sa kredite i kanë mbetur, nëse ka, dhe cilat njoftime janë Rifreskuar dhe Highlight kohët e fundit.

Përkundër faktit se Rifreskimi i një njoftimi lejon përdoruesin ta ngrejë njoftimin e tij në krye të listës ajo gjithmonë do të shfaqet pas njoftimeve të Sponsorizuara, nëse ka, sepse Njoftimet e Sponsorizuara kanë prioritet më të lartë dhe gjithmonë shfaqen në krye.
Hyni
Emri Përdoruesit
Fjalëkalimi
Harruat fjalëkalim? Rikujto

Njoftime për krahasim

Nuk ka njoftime për krahasim